Er is grote vooruitgang geboekt in de kwaliteit van het onderwijs en het taalbeleid op de scholen op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. Dat meldt de Nederlandse Taalunie naar aanleiding van een brief van de Nederlandse ministers van Onderwijs, Ingrid van Engelshoven en Arie Slob, aan de Eerste en Tweede Kamer. Volgens de Inspectie van het Onderwijs is er “een duidelijke opwaartse trend” te zien. 

De situatie op de scholen is complex, onder meer omdat het Nederlands meestal niet de thuistaal is van leerlingen en veel leraren. De Taalunie heeft daarom extra middelen gekregen om de scholen intensiever te kunnen ondersteunen, begeleiden en faciliteren. Het uiteindelijke doel is dat de onderwijsinstellingen de taken zelfstandig kunnen uitvoeren. (Taalunieversum)

Vorige Volgende