Voor werknemers die de Nederlandse taal onvoldoende onder de knie hebben, is het moeilijk om veiligheidsvoorschriften te begrijpen. Taal blijkt een rol te spelen in 5 tot 10 procent van de arbeidsongevallen. Daarom heeft de Stichting van de Arbeid (STvdA) de handreiking Taal en veiligheidsrisico’s uitgebracht. Deze praktische handleiding is ontwikkeld door TNO en heeft als doel om onveilige situaties op het werk die het gevolg zijn van taalproblemen, aan te pakken. (Arbo Rendement)

Vorige Volgende