Vlaamse tienerchattaal geeft blijk van een opvallende dualiteit, aldus het Vlaamse taaltijdschrift Over taal. Enerzijds vinden Vlaamse tieners door het gebruik van universele genregebonden features en de intensieve ontlening aan het Engels aansluiting bij de internationale chatcultuur. Anderzijds blijft hun online communicatie, door de soms verregaande toe-eigening van Engelse leenwoorden en vooral door de hoogfrequente productie van spreektalige en regionale/lokale vormen, te allen tijde sterk lokaal verankerd. (Over taal)

Vorige Volgende