In Vlaanderen luiden verschillende academici de noodklok: de schriftelijke taalvaardigheid van studenten is volgens hen ver beneden de maat. Er worden veel fouten gemaakt op het gebied van spelling en grammatica, maar de klachten gaan ook over vaardigheden als structuur aanbrengen in een tekst en variatie in woordkeuze.  

Volgens sommigen is het lage niveau van de studenten te wijten aan de eindtermen van het secundair onderwijs; die zouden te veel op mondelinge vaardigheid gericht zijn. Anderen stellen dat niet de eindtermen de schuldige zijn, maar de scholen. Die zouden de eindtermen niet op de juiste manier naleven. (De Morgen)

Vorige Volgende