De 'Vertaalduivel 2013' – de prijs voor een persoon of instantie als uitnodiging om iets te doen, of juist na te laten, in het belang van het vertaalvak – is toegekend aan de Nederlandse Taalunie. Volgens de jury, die het speelse en prikkelende karakter benadrukt, is de prijs "een uitnodiging aan de Nederlandse Taalunie om de komende jaren op het rechte spellingpad te blijven. Literair vertalers en met hen vast en zeker vele anderen willen af van snel opeenvolgende spellingwijzigingen."

De 'Vertaalengel 2013' – de prijs voor een persoon of instantie die zich op de een of andere manier verdienstelijk heeft gemaakt voor het vertaalvak – is toegekend aan Kees Holierhoek voor zijn jarenlange inspanningen ten behoeve van vertalers.

De prijzen worden jaarlijks namens de Werkgroep Literair Vertalers van de Vereniging van Letterkundigen uitgereikt. Dit jaar zal dat gebeuren op 5 maart in De Balie in Amsterdam.

Vorige Volgende