Uit onderzoek van Scholieren.com (een website met onder andere boekverslagen en werkstukken) naar het leesgedrag onder middelbare scholieren blijkt dat bijna zestig procent geregeld een boek leest voor zijn plezier. Vaak wordt beweerd dat jongeren alleen lezen omdat het moet voor school, maar de uitkomsten van het onderzoek spreken dit dus tegen. 58 procent van de 1103 respondenten heeft de afgelopen drie maanden voor zijn plezier een boek gelezen; 38 procent hiervan geeft aan hier twee tot drie uur per week aan te besteden, 15 procent besteedt er zelfs meer dan vijf uur per week aan.

Uit het onderzoek, dat bestond uit een vragenlijst over leesgedrag, de literatuurlijst, het uitkiezen van boeken en het maken van boekverslagen, bleek ook dat de scholieren massaal kiezen voor papieren boeken (90,2%). Maar een kleine 6 procent leest digitaal.

Uit het onderzoek kwam bovendien naar voren dat veel scholieren vinden dat het literatuuronderwijs beter kan. Bijna de helft van de respondenten gaf bijvoorbeeld aan dat de literatuurlijst te weinig recente titels bevat. (Scholieren.com)

Vorige Volgende