Het regent klachten over het vwo-examen Nederlands dat gisteren werd afgenomen. Volgens veel leerlingen was het examen te lang en bevatte het te veel open vragen. Daarnaast stonden er behoorlijk wat moeilijke woorden in, zoals apocalyptisch geschreeuw. De leerlingen beklagen zich bij het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) en - veelal op ludieke wijze - op de sociale media (zie bijvoorbeeld deze Facebookpagina).

Ook uit de hoek van de docenten komt kritiek. Leraar Nederlands Arnoud Kuijpers plaatst vraagtekens bij de lengte van het examen en bij de vragen waarbij leerlingen teksten met elkaar moesten vergelijken. Kuijpers: “Dat hebben ze niet geoefend en ze waren hier dus niet op voorbereid.” 

Dat het examen veel te lang was, ging tegen de verwachting in. Het College voor Toetsen en Examens had verbetering beloofd, na alle kritiek op de lengte van het examen van vorig jaar. (NOS, Nu.nl)

Op Neerlandistiek.nl volgt later deze week een bespreking van het examen én het correctiemodel (dat vrijdag pas verschijnt). Nu al zijn er de antwoorden te lezen van Marc van Oostendorp, die het examen gisteren ook maakte. 

Vorige Volgende