Ouders moeten meer aandacht schenken aan het taal- en rekenniveau van hun kinderen, aldus minister van Onderwijs Marja van Bijsterveldt. Door er thuis meer aandacht aan te besteden, zullen leerlingen beter presteren op school. "Elke dag voorlezen helpt al. Taal opent de wereld voor kinderen." Van Bijsterveldt hamert al langer op een hoger niveau van taal en rekenen. "Taal en rekenen is de basis van het onderwijs. Dat moet gewoon op orde zijn." (Nu.nl)

Vorige Volgende