Nederlandse universiteiten en hogescholen willen de mogelijkheid krijgen om de instroom van studenten uit het buitenland te reguleren. Dat zou kunnen door een numerus fixus (verloting van een beperkt aantal plaatsen) in te stellen voor Engelstalige opleidingen. Dat blijkt uit de internationaliseringsagenda, die de Vereniging van Universiteiten (VSNU) en de Vereniging Hogescholen (VH) gisteren hebben aangeboden aan minister van Onderwijs Van Engelshoven.

Ook moeten docenten minimaal taalniveau C1 hebben voor Engelstalige vakken. Nu is hun Engels soms zo gebrekkig dat studenten niet begrijpen wat de docent bedoelt. 

Het percentage buitenlandse studenten is de afgelopen tien jaar meer dan verdubbeld door het ruime aanbod aan Engelstalige colleges. Die extra studenten worden naar verhouding steeds duurder voor de universiteiten, doordat het overheidsbudget al jaren niet meegroeit met het aantal studenten, waardoor er minder geld per student overblijft. Dat gaat dus ten koste van de kwaliteit. Door de vermindering van de Engelstalige colleges hopen de universiteiten en hogescholen het aantal studenten ook te verminderen. 

De minister heeft nog niet gereageerd op de voorstellen. Ze komt binnenkort met een brief over het Engels in het hoger onderwijs.

Lees meer op NOS (ook over de hoeveelheid internationale studenten), nrc.next, de Volkskrant en VSNU.

Vorige Volgende