Gisteren heeft de Tweede Kamer tijdens de behandeling van de mediawet een motie aangenomen over de positie van Omrop Fryslân. In de motie wordt de regering gevraagd om bij de uitwerking van de toekomstplannen voor de regionale omroepen inhoudelijk en financieel recht te doen aan de bijzondere positie van Omrop Fryslân als het gaat om de Friese taal en cultuur. Ook wordt de regering verzocht om er afspraken over te maken met de provincie Friesland.

De indieners van de motie, Pieter Heerma (CDA) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie), stellen onder andere dat Omrop Fryslân een bijzondere positie heeft in het waarborgen van het Fries als tweede rijkstaal, en dat de programmering daarom veelzijdiger moet zijn dan die van andere regionale omroepen. (Omrop Fryslân, Tweedekamer.nl)

Vorige Volgende