In 2013 startte het project 'Taal voor het Leven', een initiatief waarin lokale en landelijke partijen samenwerken om de laaggeletterdheid in Nederland terug te dringen. Zes regio's namen de afgelopen twee jaar deel aan het project. Deze week verscheen een rapport waarin de aanpak is geanalyseerd en de eerste resultaten werden gepresenteerd.

Uit het rapport blijkt dat de aanpak effectief is, mede doordat deze vaak eenvoudig toe te passen is in bestaande processen en structuren. In 2013 en 2014 volgden meer dan 10.000 laaggeletterden een cursus in het kader van dit project; 70 procent van hen kan zich na de cursus in het dagelijks leven beter redden als het op taal aankomt.

In 2016 wordt Taal voor het Leven een landelijk project, zodat meer gemeentes en organisaties ermee aan de slag kunnen.

Vorige Volgende