Softwarebedrijf OBI4wan heeft voor een onderzoek het afgelopen jaar de spelling op sociale media gemonitord. Hieruit blijkt dat ook dit jaar het aantal spelfouten op sociale media toegenomen is.

Woorden overgenomen uit andere talen blijken lastig. Zo wordt het Italiaanse woord cappuccino in 23% van de gevallen verkeerd geschreven en lukt het bij latte macchiato ook niet altijd om de juiste spelling te hanteren. Ook de Franse taal zorgt voor problemen. Minuscuul wordt in slechts 78% van de gevallen goed geschreven: er wordt vaak miniscuul van gemaakt.

Maar er zijn ook woorden die juist vaker goed worden geschreven. Het woord sowieso werd dit jaar in 92% van de online berichten goed geschreven. Een verbetering ten opzichte van de score van 72% in 2018.

Ook het verschil tussen verrassen en verassen, een veelvoorkomende fout in de Onze Taal-rubriek ‘Ruggespraak’ (een maandelijkse verzameling onbedoeld grappige taaluitingen), zorgt nog wel voor verwarring. Verrassing wordt namelijk in 15% van de gevallen fout geschreven, waardoor een aantal mensen afgelopen jaar genoegen moesten nemen met een (misschien toch niet zo) leuke verassing.   

(Bron: OBI4wan)

Vorige Volgende