Het landelijke actieprogramma 'Tel mee met Taal' is van start gegaan. Met dit programma, dat loopt tot 2018, wil de overheid de taalvaardigheid van laaggeletterden verbeteren, en de taalvaardigheid en het leesplezier van basisschoolkinderen vergroten.

'Tel mee met Taal' is een aanvulling op het reguliere onderwijs. Het programma biedt kennis en methoden om gemeenten, taalaanbieders, bibliotheken en maatschappelijke organisaties te ondersteunen, waardoor de kwaliteit en toegankelijkheid van het taalaanbod verbeterd zullen worden. (Nationale Onderwijsgids, Kunst van Lezen)

Vorige Volgende