Leugens kunnen blootgelegd worden door iemands taalgebruik te analyseren. Politiekorpsen maken dan ook geregeld gebruik van talige leugendetectiemethoden, waaronder SCAN (Scientific Content Analysis). Onderzoek van Glynis Bogaard, die op 27 januari promoveert, toont echter aan dat deze methode uiterst onbetrouwbaar is.

Bogaard liet personen die getraind waren met de SCAN-methode verklaringen analyseren. In slechts de helft van de gevallen oordeelden zij correct (verklaring wel/niet waar). Daarnaast verschilden zij van mening over of sommige zinnen verdacht of juist niet verdacht waren. De SCAN-methode is mede daarom geen betrouwbaar instrument, aldus Bogaard. (Universiteit Maastricht, de Volkskrant)

Vorige Volgende