Op 2 februari gaat het Taalweb Frysk online, een website met taalhulpmiddelen voor iedereen die Fries wil schrijven. De site bestaat uit verschillende onderdelen, waaronder de 'Staveringshifker' (een Friese spellingchecker), de 'Foarkarswurdlist foar it Frysk' (een lijst met voorkeursvormen voor de Friese spelling) en de 'Oersetter' (een webapplicatie waarmee automatisch Friese teksten naar het Nederlands kunnen worden vertaald en andersom).

De website houdt rekening met de nieuwe Friese spellingregels, die hoogstwaarschijnlijk eind januari van kracht worden. Door deze regels verandert de schrijfwijze van een beperkt aantal woorden.

Taalweb Frysk is ontwikkeld door de Fryske Akademy, in opdracht van de provincie Friesland. De site is een van de eerste websites met de extensie .frl

Vorige Volgende