Hogescholen en universiteiten zijn ontevreden over het taalniveau van hun eerstejaarsstudenten, blijkt uit navraag van het AD. Veel hogeronderwijsinstellingen hebben aan het begin van het studiejaar hun eerstejaars een taaltoets laten maken. Hieruit is gebleken dat bij een groot percentage studenten de taalvaardigheid onder de maat is.

Steeds vaker wordt er gewezen op het verband tussen het taalniveau van studenten en hun studiesucces. In de nieuwsbrief van de Taalunie komen deze week twee hogescholen aan het woord over deze kwestie. Volgens Odisee (Vlaanderen) en de Hogeschool van Amsterdam zouden meer studenten hun opleiding met succes afronden als hogeronderwijsinstellingen investeren in structureel taalvaardigheidsbeleid. (AD, Taalunie:Bericht)

Vorige Volgende