De Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren (die het Comité van Ministers adviseert over het beleid van de Taalunie) pleit in een maandag 26 september uitgebrachte 'notitie met aanbevelingen' voor een sterke positie van het Nederlands in wetenschap en hoger onderwijs. Om die te kunnen garanderen, roept de Raad alle betrokkenen op om een weldoordacht talenbeleid te voeren waarin het Nederlands, naast het Engels en andere talen, een sterke rol blijft vervullen.

De Raad snapt de argumenten van de universiteiten die bang zijn de internationale aansluiting te verliezen en aanmeldingen van buitenlandse studenten mis te lopen, maar wijst erop dat onderwijs en onderzoek eronder te lijden kunnen hebben; de vraag moet gesteld worden of studenten hun academische vaardigheden niet veel beter in hun moedertaal kunnen verwerven dan in het Engels. Bovendien zondert de wetenschap zich door het Engels af van de samenleving: "Als er over bepaalde inzichten en ontwikkelingen niet meer in het Nederlands wordt gesproken door specialisten, wordt het ook moeilijker die in het Nederlands te delen met de rest van de maatschappij." (Taalunie, Delta)

Ongeveer tegelijkertijd met het verschijnen van de notitie hield de nieuwe rector van de Vrije Universiteit Brussel een pleidooi voor een 'radicaal meertalige universiteit, maar met een stevige Nederlandstalige verankering'. (De Standaard)

Vorige Volgende