In het veeltalige Europa is taaltechnologie van groot belang. De ontwikkelingen gaan snel, maar zijn te weinig op kleinere talen gericht. Hoogleraar Jan Odijk stelde een rapport samen over de stand van zaken in de taaltechnologie In Nederland en Vlaanderen. Hij concludeert dat het niet slecht gaat en dat het onderzoek van hoog niveau is, maar “het is ook duidelijk dat er nog grote gaten op te vullen zijn om het Nederlands een volwaardige plaats te laten krijgen in de digitale informatiemaatschappij”.

Vorige Volgende