Ruim vijftig taaldeskundigen uiten forse kritiek op het onderzoeksrapport Staat van het Nederlands, dat vorige week verscheen. Ze wijzen erop dat er in het onderzoek, dat gaat over het taalgebruik in Nederland en Vlaanderen, geen aandacht is voor het Limburgs. De taal wordt door de onderzoekers tot het Nederlands gerekend, terwijl ze al sinds 1997 erkend is als officiële streektaal. Volgens de deskundigen presenteert het onderzoeksrapport hierdoor Limburgse tweetaligheid als Nederlandse eentaligheid, en miskent het het feit dat zeventig procent van de inwoners van Limburg bewust hun eigen taal gebruiken.

De taaldeskundigen hebben een brief geschreven aan de Nederlandse Taalunie, de initiatiefnemer van het onderzoek. Onder de deskundigen bevinden zich verschillende schrijvers, journalisten, (ex-)streektaalfunctionarissen en hoogleraren. (1Limburg)

Vorige Volgende