Taalkundige Loes Koring (Universiteit Utrecht) onderzocht hoe ons brein een woordenreeks verwerkt en hoe kinderen dit leren. Ze concludeerde dat kinderen zinnen als 'Maxima schijnt zwanger te zijn' – waarin 'schijnt' impliceert dat de informatie niet van de spreker zelf komt – al kunnen interpreteren en begrijpen. Dit kost hun wel veel meer moeite dan volwassenen. Koring verdedigde haar proefschrift vanmiddag aan de Universiteit Utrecht.

Vorige Volgende