De verkiezingsprogramma’s van politieke partijen moeten simpeler, stelt Stichting Lezen & Schrijven. Vrijwel alle partijen gebruiken veel te lange zinnen en te moeilijke woorden, en sluiten hierdoor een grote groep kiezers uit. Ook het College voor de Rechten van de Mens waarschuwde dit weekend al voor het niveau van de programma’s - het taalgebruik is veel te moeilijk voor laaggeletterden en mensen met een verstandelijke beperking, aldus het college. Alle partijen zouden daarom hun vijf belangrijkste standpunten in eenvoudige taal moeten opschrijven. (RTL Nieuws)

Stichting Lezen & Schrijven maakte samen met ProDemos een speciale verkiezingskrant voor laaggeletterden, die gratis te downloaden is.

Vorige Volgende