Worden Nederlandse romans steeds simpeler van stijl, zoals wel wordt beweerd? Onderzoekers van de Universiteit Utrecht zochten het uit, en concludeerden dat het wel meevalt. Ze onderzochten zestig romans uit de periode 1955-2014. Hieruit bleek dat zinnen in romans gemiddeld iets korter werden, dat er iets minder deelzinnen naast elkaar verschenen, en dat ze iets minder bijvoeglijke naamwoorden gingen bevatten. Daarnaast was er een lichte groei van het aantal verwijzingen naar een persoon. Deze verschillen hebben echter nauwelijks invloed op de moeilijkheid van een tekst.

Er werd ook gekeken naar de moeilijkheidsgraad van kranten. De taal daarin is sinds 1955 wél eenvoudiger geworden - maar is nog altijd moeilijker dan die in romans. Krantenteksten zijn minder concreet en herhalen in nieuwe paragrafen minder informatie uit de voorgaande tekst. De informatiedichtheid is in de krant dus groter. (Persbericht Universiteit Utrecht)

Vorige Volgende