In hoeverre bepaalt de woordkeuze in het politieke en maatschappelijke debat de beeldvorming over postkoloniale migranten? Om antwoord te krijgen op die vraag analyseerde de Leidse historica Charlotte Laarman het taalgebruik in zo'n zevenduizend krantenartikelen, Kamerdebatten en televisieprogramma’s uit de periode 1945-2005. Ze concludeert dat ambtenaren, politici, pressiegroepen, wetenschappers en journalisten het debat beïnvloedden door hun keuze van woorden, termen, argumenten, metaforen en beelden, die gedeeltelijk reproducties waren van het koloniale discours: “Koloniale onderdanen waren eeuwenlang uitgesloten van macht met behulp van negatieve beelden en retorieken en deze gebruikte men ook in het naoorlogse debat.” (Universiteit Leiden, Science Guide)

Vorige Volgende