De Inspectie van het Onderwijs concludeert in een rapport dat het taal- en rekenonderwijs op middelbare scholen verbeterd kan worden. Uit onderzoek blijkt dat docenten vaak wel informatie hebben over het taal- en rekenniveau van de leerlingen, maar dat ze in hun lessen nog te weinig inspelen op achterstanden. De zwakkere leerlingen krijgen doorgaans wel extra ondersteuning, maar er wordt nauwelijks bekeken of deze ondersteuning voldoende helpt. (Nationale Onderwijsgids)

Vorige Volgende