Kinderen die in groep 1 tot en met 4 van het basisonderwijs een taalachterstand hebben, hebben vaak ook een rekenachterstand. Dat concludeert orthopedagoog Tijs Kleemans in zijn proefschrift, waarop hij op 3 april promoveert aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Volgens Kleemans komt dat doordat de rekenprestaties van jonge kinderen in hoge mate afhankelijk zijn van talige voorwaarden zoals fonologisch bewustzijn en grammaticale vaardigheid.

Vorige Volgende