Onno Crasborn, taalwetenschapper aan de Radboud Universiteit Nijmegen en expert op het gebied van de Nederlandse Gebarentaal, krijgt een NWO-subsidie van € 15.000,– om een website voor ouders van dove kinderen op te zetten. Hij doet dat samen met onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam, belangenverenigingen en een bedrijf dat eerder al de website Gebareninzicht.nl maakte.

Als ouders een kind krijgen dat doof is, ontvangen ze vooral veel medische informatie. Minder aandacht is er voor de sociale, culturele en taalkundige kant van doof zijn. “Vanuit dat gemis is het idee voor Mijnbabyisdoof.nl ontstaan, een website met praktische informatie over bijvoorbeeld onderwijs aan doven en over de Nederlandse Gebarentaal. We willen ook dove jongeren en volwassenen zelf aan het woord laten over hoe zij hun leven ervaren”, aldus Crasborn. De website moet in september 2015 online zijn.

Vorige Volgende