Mensen die een taal vloeiend spreken, laten vaak klanken weg of trekken ze samen. Die zogenoemde spraakreductie is lastig voor vreemdetaalleerders. Ze hebben vaak na jaren studie nog moeite met het begrijpen van spontane conversaties. Daarom gaat Mirjam Ernestus, taalwetenschapper aan de Radboud Universiteit Nijmegen, bestuderen hoe mensen die een vreemde taal leren de gereduceerde, spontane spraak verwerken en opslaan in hun hersenen. Daarvoor heeft zij een subsidie ontvangen van anderhalf miljoen euro.
De verwachting is dat het project leidt tot de ontwikkeling van betere lesmethoden voor het leren verstaan van een vreemde taal. (Radboud Universiteit Nijmegen)

Vorige Volgende