Een onderzoek naar de frequentie van woorden binnen de enorme verzameling teksten die zijn opgenomen in Google Books, leert dat woorden de laatste twintig jaar sneller in onbruik raken dan voorheen. Bovendien blijkt dat er in de afgelopen twintig jaar minder echt nieuwe woorden bij gekomen zijn. Dit concluderen onderzoekers van het Institute for Advanced Studies in het Italiaanse Lucca. Als mogelijke oorzaak noemen ze het gebruik van de spellingcontrole, die nieuwe of weinig voorkomende woorden afkeurt en daardoor het gebruik ervan ontmoedigt. Verder noemen ze de neiging van mensen om in het geval van synonymie de voorkeur te geven aan de kortere vorm, en de acceptatie van het Engels als internationale taal van de wetenschap.

Uit het onderzoek blijkt verder dat de laatste 20 à 30 jaar nieuwe woorden sneller geaccepteerd raken dan vroeger, en dat ongeveer veertig jaar na het ontstaan van een nieuw woord blijkt of het blijft voortbestaan of niet. (LiveScience)

Zelfde onderwerp, maar iets meer achtergronden in The Wall Street Journal.

Vorige Volgende