Het aantal studenten dat begint aan de opleiding Nederlands aan een van de Nederlandse universiteiten, is de afgelopen jaren enorm afgenomen. Kozen in 1995 nog 555 eerstejaars voor de studie, in 2017 waren dat er nog maar 222. Dat blijkt uit cijfers van de Vereniging van Universiteiten. Universiteiten, docenten en de Nederlandse Taalunie luiden de noodklok en werken aan een actieplan om de studie snel weer aantrekkelijker te maken. 

Volgens Marc van Oostendorp (verbonden aan de Radboud Universiteit en het Meertens Instituut) en Hans Bennis (algemeen secretaris van de Taalunie) is de terugloop deels te wijten aan de invulling van het vak Nederlands op de middelbare school. Het vak zou steeds meer een vaardigheidsvak zijn geworden, waarin je vooral trucjes leert en er nauwelijks tijd is om liefde voor taal te ontwikkelen. “Echt leren nadenken en praten over taal is volledig verdwenen uit het vak”, zo stelt Bennis. Het veranderen van het lesprogramma op middelbare scholen heeft voor hem dan ook prioriteit. De Taalunie wordt daarin gesteund door de universiteiten, docentenorganisaties en het ministerie van Onderwijs. (Nu.nl)

Vorige Volgende