Het aantal scholen in Vlaanderen dat vakken aanbiedt in een andere taal dan het Nederlands groeit. Vanaf volgend schooljaar sluiten nog eens 21 scholen zich aan bij het Content and Language Integrated Learning-project (CLIL-project), waarmee het totale aantal op 81 komt. Scholen die bij dit project zijn aangesloten bieden niet-taalvakken, zoals aardrijkskunde, geschiedenis en economie, aan in het Frans en/of het Engels. 

Hilde Crevits, Vlaams minister van Onderwijs, juicht de ontwikkeling toe. Volgens haar biedt het CLIL-project een duidelijke meerwaarde voor de leerlingen: “Een sterke taalvaardigheid en talenkennis zijn pluspunten voor jongeren op de arbeidsmarkt of als ze verder studeren. Vakken in een andere taal geven draagt hier zeker toe bij. Het is dan ook positief dat er jaar na jaar scholen bij komen met een CLIL-traject en er meer kwaliteitsvol meertalig onderwijs aangeboden wordt.” (De Morgen)

Vorige Volgende