Het merendeel van de universitaire opleidingen wordt dit jaar volledig in het Engels gegeven. De Volkskrant inventariseerde 1632 opleidingen aan dertien universiteiten en kwam tot de conclusie dat 60 procent het Engels als voertaal heeft. Bij de masteropleidingen ligt dit percentage nog hoger: daar is het Engels in meer dan 70 procent van de gevallen de voertaal. Ook in het HBO verspreidt het Engels zich, maar precieze cijfers zijn niet bekend.

Volgens de Volkskrant hebben de universiteiten verschillende redenen om voor het Engels te kiezen: universiteiten willen bijvoorbeeld beter aansluiten op de internationale academische wereld, de concurrentie aangaan met universiteiten wereldwijd en meer buitenlandse studenten trekken. Dat laatste zou volgens minister Bussemaker van Onderwijs geen doorslaggevende rol mogen spelen.

Er is al een tijd discussie over de opmars van het Engels in het Nederlandse hoger onderwijs. Ook deze week, aan het begin van het academisch jaar, laaide die discussie weer op.

Naar aanleiding van het Volkskrant-artikel zet Trouw de ontwikkelingen en de randvoorwaarden nog eens op een rijtje.

Vorige Volgende