Het aantal Friezen dat goed tot zeer goed Fries leest en schrijft, is toegenomen. Dat blijkt uit een enquête van de provincie Friesland, die om de vier jaar wordt gehouden.

Het percentage Friezen dat zegt goed tot zeer goed Fries te lezen steeg van 48,6 procent (in 2011) naar 51,8 procent. Goed Fries schrijven blijft moeilijk voor de meeste Friezen. Toch is ook hier een stijging te zien: 14,5 procent geeft aan goed tot zeer goed Fries te schrijven, tegenover 12,1 procent in 2011. Het Fries spreken en verstaan is voor de grote meerderheid van de Friezen geen probleem, net zoals in 2011. (Friesch Dagblad)

De resultaten van het onderzoek zijn weergegeven in de Fryske taalatlas 2015.

Vorige Volgende