Een Amerikaanse hoogleraar in de economie heeft volgens eigen zeggen een relatie ontdekt tussen de toekomstigetijd-werkwoordsvormen van een taal, en de spaarzin van de sprekers van die taal. Er zijn talen die duidelijker dan andere aangeven dat iets in de toekomst plaatsvindt. Engelsen bijvoorbeeld zeggen 'Ik zal hem morgen zien', terwijl Chinezen (en Nederlanders) 'Ik zie hem morgen' zeggen. Volgens de hoogleraar voelen Chinezen daardoor minder afstand tot de toekomst, en zijn ze daardoor gemotiveerder om te sparen. Onder taalkundigen is deze theorie overigens met de nodige scepsis ontvangen. (Yale Daily News)

Vorige Volgende