Sommige mensen spreken snel, andere langzaam. Een lange klinker (zoals in ‘zaak’) klinkt bij snelle sprekers soms korter dan een korte klinker (zoals in ‘zak’) bij langzame sprekers. Dat we elkaar doorgaans toch moeiteloos verstaan, komt doordat onze hersenen zich laten leiden door de eerder gehoorde spreeksnelheid, blijkt uit onderzoek van psycholinguïst Hans Rutger Bosker (Max Planck Instituut).

Een en dezelfde klinker wordt als korte klank waargenomen als de zin die eraan voorafgaat langzaam wordt uitgesproken, en als lange klank als de zin snel wordt uitgesproken. Het opmerkelijke is dat dit niet alleen afhangt van het spreektempo van je gesprekspartner, maar ook van je eigen spreektempo. (Kennislink)

 

Vorige Volgende