Het Nederlands speelt maar een kleine rol in het openbare leven op Sint-Eustatius, maar desondanks is het de belangrijkste instructietaal in het onderwijs. Een haalbaarheidsstudie presenteert nu twee varianten die beter aansluiten bij de taalsituatie op het eiland. In de eerste variant wordt het Engels in het primair en voortgezet onderwijs de instructietaal en het Nederlands een vreemde taal; in de tweede variant wordt het Engels enkel de instructietaal in het primair en beroepsonderwijs, en blijft het Nederlands de instructietaal op de havo en in het vmbo. (Rijksdienst Caribisch Nederland)

Vorige Volgende