Zijn er meetbare kenmerken waarmee talen van dialecten te onderscheiden zijn? Het is een vraag die taalkundigen lang heeft beziggehouden, en waar uiteindelijk een ontkennend antwoord op geformuleerd is. Het onderscheid tussen talen en dialecten wordt niet objectief door ons brein gemaakt, maar is sociaal en politiek bepaald. De Schotse psycholoog Alissa Melinger zet nu vraagtekens bij deze opvatting. Uit haar onderzoek, dat uitgebreid beschreven wordt op Kennislink, zou blijken dat er cognitief wel degelijk een verschil is tussen talen en dialecten. 

Vorige Volgende