Op de website van het Amerikaanse tijdschrift Mother Jones staat een stuk over de vermeende relatie tussen het spreken van de Engelse taal en het ontkennen van het klimaatprobleem. Mother Jones baseert zich op recent Brits onderzoek waaruit blijkt dat de Engelssprekende landen Amerika, Groot-Brittannië en Australië de top-drie bezetten van de twintig landen die het klimaatprobleem het meest ontkennen. Canada staat op een zevende plek.   

Als mogelijke oorzaak wordt genoemd dat er in drie van die vier landen één persoon is die de macht heeft in de media: ‘klimaatontkenner’ Rupert Murdoch. Ook zijn er in Engelssprekende landen relatief meer “sceptische denktanks” met enorme subsidies dan in niet-Engelssprekende landen. Ten slotte is de prioriteit die wordt gegeven aan het klimaat in Engelssprekende landen ook veel lager dan in landen waarin bijvoorbeeld vervuiling een groot probleem is.    

Vorige Volgende