Het Welsh wordt door steeds minder inwoners van Wales gesproken. Per jaar neemt het aantal sprekers met 3000 af. De Welshe deelregering wil nu de Welshmen gaan stimuleren om tijdens hun werk en bij hun sociale contacten vaker Welsh te gebruiken, ook diegenen die de taal niet zo goed spreken. Dat wordt dan het werk van een nieuwe commissaris, die binnenkort de taken van de Welsh Language Board overneemt, en die meer bevoegdheden zal hebben dan deze organisatie had.  (BBC)

 

Vorige Volgende