Han van Krieken, de rector magnificus van de Radboud Universiteit, vindt dat studenten naast Nederlands en Engels ook Duits zouden moeten beheersen. Dat schrijft hij in een column op het intranet van de Nijmeegse universiteit: “De meest gebruikte taal in de wetenschap is het Engels, de taal met de meeste moedertaalsprekers (120 miljoen) in Europa is het Duits en de meest gesproken taal in onze regio is het Nederlands. Het zou dan toch gewoon moeten zijn om die drie talen te beheersen, zeker aan de Radboud Universiteit, waar je ze allemaal dagelijks hoort.”

De rector snijdt een gevoelig onderwerp aan. Vorige maand nog stelden vier studenten van zijn universiteit een petitie op tegen de invoering van het Engels als voertaal binnen hun tot dan toe Nederlandstalige opleiding. (De Gelderlander)

De voertaal in het hoger onderwijs is deze week op meer plaatsen onderwerp van gesprek. Zo schrijft de jaarlijkse Keuzegids Universiteiten voor het eerst over de Engelse taalvaardigheid van docenten. Studenten zijn lang niet altijd tevreden, vooral niet aan de technische universiteiten in Enschede en Eindhoven. (NOS)

En ook in de Tweede Kamer werd er over het onderwerp gesproken. PVV-Kamerlid Martin Bosma zei teleurgesteld te zijn in de uitspraak van de nieuwe minister van Onderwijs, Ingrid van Engelshoven, dat er goede redenen kunnen zijn om te kiezen voor het Engels. Overigens wees de minister óók op het regeerakkoord, waarin staat dat het Engels niet zomaar de standaard moet zijn, maar dat er goed gekeken moet worden naar het nut en de noodzaak, en naar de kwaliteit van het taalgebruik. (ScienceGuide)

Vorige Volgende