De Universiteit Maastricht en de Universiteit Twente mogen hun bacheloropleiding Psychologie ook in het Engels aanbieden. De rechter heeft in een kort geding bepaald dat dit niet in strijd is met de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW).

De vereniging Beter Onderwijs Nederland (BON) spande de zaak in mei aan, omdat zij vond dat de twee universiteiten geen geldige reden hadden voor het gebruik van het Engels als voertaal. Volgens de rechter hebben beide universiteiten echter goed duidelijk gemaakt waarom zij de desbetreffende opleiding ook in het Engels aanbieden en handelen ze daarom niet in strijd met de wet. De uitspraak geldt alleen voor dit specifieke geval, aldus de rechter: “Het is niet aan de voorzieningenrechter om in het debat een standpunt in te nemen over het belang van Nederlandstalig onderwijs voor de kwaliteit van het hoger onderwijs.” (NOS)

In een reactie op haar website geeft BON aan toch enigszins verheugd te zijn over de uitspraak: “De rechter heeft namelijk vele aanknopingspunten geboden waarmee verengelsing om oneigenlijke redenen in de toekomst kan worden bestreden.”

Vorige Volgende