De Raad van Europa heeft onlangs gerapporteerd over de uitvoering van het Europees handvest voor regionale en minderheidstalen. Wat Nederland betreft wordt onder meer opgemerkt dat de implementatie van het wetsvoorstel 'Gebruik Friese Taal' van oud-minister Donner wat lang op zich laat wachten. Verder adviseert de raad om van het Nedersaksisch een regulier schoolvak te maken, zodat het aanbod van deze streektaal in het basis- en voortgezet onderwijs wordt vergroot. (Friesch Dagblad)

 

Vorige Volgende