Er moet meer ruimte en aandacht komen in het onderwijs voor het Limburgs, bijvoorbeeld door op peuterspeelzalen Limburgs te spreken en speciale lesprogramma’s te ontwikkelen voor het basis- en voortgezet onderwijs. Dat schrijven de provincie Limburg en de Limburgse streektaalorganisaties in de nota ‘’n Laeve lank Limburgs’. De provincie wil volgend jaar starten met een proef bij de Zuid-Limburgse peuteropvang Spelenderwijs, waar dan het Limburgs de voertaal zal zijn.

Volgens de provincie en de organisaties is het Limburgse dialect een van de belangrijkste onderdelen van het Limburgs cultureel erfgoed en vormt het een verbindende factor voor de inwoners. Maar omdat steeds minder mensen het beheersen, dreigt het Limburgs verloren te gaan. De initiatieven die in de nota worden beschreven, moeten het tij keren. (De Limburger)

Vorige Volgende