De Duitse Straßenverkehrs-Ordnung bevat de regels voor verkeersdeelnemers. Of liever gezegd 'voor wie aan het verkeer deelneemt'.

In Duitsland is men verplicht om in overheidsteksten persoonsaanduidingen sekseneutraal weer te geven, wat leidt tot formuleringen als Verkehrsteilnemer/Verkehrsteilnehmerinnen. Om dit te omzeilen heeft men nu voor wer am Verkeht teilnimmtwer zu Fuß geht, etc. gekozen. En dat is in het verkeerde keelgat van de taalbewakers van Deutsche Sprachwelt. Ze zijn bang, zo zeggen ze, dat dit soort omslachtige termen tot nog omslachtiger formuleringen van de regels zullen leiden, en dat is dan weer een bedreiging voor de verkeersveiligheid. (Deutsche Sprachwelt)

In Der Spiegel plaatst columnist Jan Fleischhauer enige kanttekeningen bij de 'geslachtsneutrale herziening' van het verkeersreglement.

Vorige Volgende