• Het proefschrift van Fryske Akademy-lexicograaf Anne Dykstra  'J.H. Halbertsma als lexicograaf: studies over het Lexicon Frisicum (1872)' is nu in zijn geheel online te lezen (of te downloaden). Dr. Joast Hiddes Halbertsma (1789-1869) was de founding father van de lexicografie van het Moderne Fries. Een groot deel van zijn werkzame leven besteedde hij  aan het Lexicon Frisicum, een woordenboek waarin hij zowel eigentijds Fries en Oudfries, als het in Duitsland gesproken Noord- en Oostfries beschreef. Anne Dykstra behandelt in zijn proefschrift een veelheid aan onderwerpen die direct of indirect met het Lexicon Frisicum te maken hebben. een groot deel van zijn werkzame leven besteed aan het Lexicon Frisicum, een woordenboek waarin hij zowel eigentijds Fries en Oudfries, als het in Duitsland gesproken Noord- en Oostfries beschreef. een groot deel van zijn werkzame leven besteed aan het Lexicon Frisicum, een woordenboek waarin hij zowel eigentijds Fries en Oudfries, als het in Duitsland gesproken Noord- en Oostfries beschreef. een groot deel van zijn werkzame leven besteed aan het Lexicon Frisicum, een woordenboek waarin hij zowel eigentijds Fries en Oudfries, als het in Duitsland gesproken Noord- en Oostfries beschreef.         
  • Volgende