Ad Verbrugge, filosoof en voorzitter van Beter Onderwijs Nederland, pleit in de weekendeditie van NRC Handelsblad voor het Nederlands als voertaal in het hoger onderwijs. De manier waarop het Engels wordt doorgevoerd in het onderwijs is volgens hem ondoordacht, wat ten koste gaat van de onderwijskwaliteit en de algemene en persoonlijke vorming.

Verbrugge stelt dat de meeste studenten in het bedrijfsleven, het onderwijs of bij de overheid terechtkomen en daarom meer gebaat zijn bij het Nederlands dan bij het Engels. (NRC Handelsblad (betaald), BON)

Vorige Volgende