Een Amerikaanse expertgroep heeft de methodes beoordeeld die gebruikt worden om te bepalen of zuigelingen en peuters risico lopen een taalachterstand op te lopen, en ook de instrumenten die na een diagnose worden ingezet. Hun conclusie is dat de kwaliteit van veel methodes en instrumenten te onduidelijk is, en dat het daarom misschien niet zinvol is de screening uit te voeren. (TIME)

Vorige Volgende