De discussie over het Engels in het hoger onderwijs laait weer op. De stellingen zijn sinds lang betrokken: de voorstanders vinden dat wetenschappers Engels moeten kennen, omdat het de internationale taal van de wetenschap is (en bovendien trek je zo buitenlandse studenten en daarmee inkomsten aan), en de tegenstanders vinden dat het Engels wetenschap op niveau in de weg zit, omdat Nederlanders in die taal niet goed kunnen denken. Veel maakt het allemaal niet uit, want de universiteiten verengelsen in hoog tempo, hoewel de KNAW in 2003 nog waarschuwde de ontwikkelingen niet te snel te laten verlopen en in ieder geval bacheloropledingen in het Nederlands te blijven aanbieden.

De tegenstanders hebben nu een nieuw argument: het Engels als onderwijstaal is onwettig. Artikel 7.2 van de Wet op het hoger onderwijs bepaalt namelijk dat het onderwijs en de examens (behoudens enige uitzonderingen) in het Nederlands dienen plaats te vinden. De vereniging Beter Onderwijs Nederland heeft besloten een rechtszaak tegen de staat voor te bereiden om naleving van dit wetsartikel af te dwingen, en zoekt nu steun voor dit voornemen via een petitie.

Overigens heeft de KNAW de verengelsing opnieuw onder de loep genomen. Hun onderzoeksbevindingen worden deze zomer gepubliceerd in een verkenning (waarvan is aangekondigd dat die kritisch zal zijn). (de Volkskrant)

Vorige Volgende