Een stukje tekst op een steen uit de 15e eeuw voor Christus blijkt een alfabetische woordenlijst te zijn. Het is de vroegst bekende woordenlijst die gerangschikt is naar beginklank.

De steen werd twintig jaar geleden al gevonden, maar tot nu toe wist niemand de tekst te ontcijferen. De Leidse egyptoloog Ben Haring lukte dat wel. Het gaat om een incomplete tekst in het hiëratisch schrift, het langst gebruikte Oudegyptische cursiefschrift. Naast de woorden staan losse tekens, die afkortingen lijken te zijn, mogelijk de tekens voor de beginklanken. Samen vormen deze een soort alfabet. (Universiteit Leiden)

Vorige Volgende