Een alfabetiseringscursus die gebruikt wordt in een opleidingscentrum in de Belgische gemeente Anderlecht bevat enkele opvallende voorbeeldzinnen. In het cursusmateriaal, waarmee nieuwkomers de Franse taal leren, zijn onder meer de volgende zinnen te lezen: “Papa jette une bombe et va en prison” (‘Papa gooit een bom en gaat naar de gevangenis’) en “Il a jeté une bombe et va en prison” (‘Hij heeft een bom gegooid en gaat naar de gevangenis’). 

De zinnen werden opgemerkt door Catherine Lemaire, die een Iraakse man huisvest. Zij plaatste een foto op Facebook, wat de zaak aan het rollen bracht. De directeur van het opleidingscentrum is “verrast en geschokt”, maar stelt ook dat het “onbegonnen werk [is] om het pedagogisch materiaal te verifiëren van iedereen die hier werkt”. Wel zal de directie er alles aan doen om in de toekomst te voorkomen dat dit soort zinnen in het lesmateriaal worden opgenomen. (De Standaard)

Vorige Volgende