Tien jaar geleden was de grammaticale kennis van Nederlandse en Vlaamse eindexamenleerlingen uit het vwo en aso al net iets beneden peil, maar inmiddels is die nog verder afgenomen. Dat blijkt uit een onderzoek waarin leerlingen dezelfde test kregen voorgelegd als bij een onderzoek in 2008. De Nederlandse leerlingen scoorden in het onderzoek nog wat slechter dan de Vlaamse.

Er werd in het onderzoek ook gekeken naar spelvaardigheid. Die bleek ook afgenomen, maar minder dramatisch dan de ontleedvaardigheid.

De resultaten van het onderzoek zijn maatschappelijk belangrijk, nu de inhoud van het schoolvak Nederlands, in Nederland én in Vlaanderen, ter discussie staat. (Over taal

Vorige Volgende